Ressen

  • Uitbreiding beschermd dorpsgezicht met de Es
  • Hoeksehofstraat en Kerkenhofstraat in huidige vorm handhaven
  • Geen bebouwing op de Es
  • Handhaven/herstellen bomencarrés
  • Bebouwing WIDO-terrein met maximaal drie woningen
  • Groene buffer tussen Vlek 14 en Ressen
  • Doortrekken van het ontbrekend stukje geluidsscherm langs het oortje van de A325 naar de A15 richting Bemmel.

Dit hebben we bereikt